மூலநட்சத்திரத்தில் குருநாதர் கருத்துக்கள் #23

20-12-2006 அன்று நடந்த மூல நட்சத்திர பூஜையில் குருநாதர் கூறிய கருத்துக்கள்:

இன்று கூறிட விசேஷங்கள் இல்லை. இல்லை என்கின்ற போதிலும் பலதும் உண்டே? இருக்கும் என்பது இல்லாது போகும். இல்லாது என்பது எங்கும் நிறைந்திட இதுவே சத்தியம் என்று கூறுவோம். இப்போது எது நிஜம் என்று நாம் நினைப்பது நிஜமில்லை. அனைத்தும் மாயை என்றாவது ஒரு நாள் இல்லாமல் போகும். எது நம் கண்ணுக்குத் தெரியவில்லையோ ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிறதோ அதுவே தான் இருக்கின்றது. இறைவன் நம் கண்ணுக்குத் தெரியவில்லை ஆனால் அவரே எப்போதும் எங்கும் இருக்கின்றார். இதுவே சத்தியம்.

மறுபிறவி உண்மையா இல்லையா?

எண்ணற்ற பிறவிகள் மனிதனுக்கு உண்டு. ஒன்று இரண்டு மறுபிறவிகள் உண்டா? என்று கேட்டால் எண்ணற்ற பிறவிகள் உண்டு. இப்பிறவிகள் நம்முடைய கர்மாக்களின் விளைவுகளே. நல்ல கர்மாவானது நம்மைத் தொடர்ந்து வரும். தீயவை அனைத்தும் நல்ல பள்ளத்தில் விடும். எந்த நிலை வேண்டும் என்று நன்கு சிந்திப்பீர். ஏனெனில் சிந்திக்கும் தன்மை மனிதப் பிறவியில் மட்டுமே உள்ளது. மானிடன் சிந்திக்கும் தன்மையை நன்றாகப் பெற்றுக் கொண்டான். வினையின் விளைவுகளை நல் செய்கையால் நீக்கினால் வினையின் தீமைகளை தியானத்தால் நீக்கினால் வினையின் தீமைகளை பக்தியால் நீக்கினால் வினைகளின் தீமைகள் நீங்கிடும். சொர்க்கமும் நரகமும் இங்கேதானப்பா. நல் வினைகள் அது ஆனந்தம் கொடுக்கும். அந்த ஆனந்தமே சொர்க்கம் ஆகும். தீயவை நமக்கு கடினத்தை அளித்திட இக்கடினமே நரகம் ஆகும் என்று கூறுவோமே.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.