பாடல் #723

பாடல் #723: மூன்றாம் தந்திரம் – 12. கலை நிலை (நாடிகளில் இறைவன் நிற்கும் முறை)

ஓசையினில் ஏழும் ஒளியின்கண் ஐந்தும்
நாசியினில் மூன்றும் நாவினில் இரண்டும்
தேசியுந் தேசனுந் தன்னிற் பிரியுநாள்
மாசுஅறு சோதி வகுத்துவைத் தானே.

விளக்கம்:

ஏழு விதமான ஒலிகளை உணரும் காதுகளும் ஐந்து விதமான ஒளிகளைக் காணும் கண்களும் மூன்று விதமான சுவாசங்களை முகரும் நாசிகளும் இரண்டு விதமானதைச் செய்யும் நாக்கும் தொடுவதை உணரும் உடலும் உயிரான ஆன்மாவை விட்டுப் பிரியும் நாள் எதுவென்பதை மிகவும் துல்லியமாக மூச்சுக்காற்றை வைத்தே அளந்து வைத்திருக்கின்றான் அனைத்துவித மலங்களையும் அறுத்து அருளும் சோதிமயமான இறைவன்.

கருத்து:

உயிர்கள் தம்மிடம் அடையும் வழியை வைத்தருளிய இறைவன் அதன்படி செய்யாத உயிர்கள் அழிந்து மறுபடியும் பிறவி எடுப்பதற்கான ஆயுளையும் துல்லியமாக அளந்து வைத்திருக்கின்றான்.

காதுகள் உணரும் ஏழு விதமான ஒலிகள்:

 1. சத்தம் – இயற்கையான ஓசைகள்
 2. பரிசம் – கருவிகளினால் எழுப்பப்படும் இசை
 3. உருவம் – பிம்பங்களின் அசைவைக் காட்டும் சலசலப்பு
 4. இரசம் – நீர் எழுப்பும் ஓசை
 5. கந்தம் – காற்று எழுப்பும் ஓசை
 6. சரித்தல் – உலகத்தோடு இயங்கும் நுண்ணிய ஓசைகள்
 7. சேர்த்தல் – உடலுக்குள் இயங்கும் நுண்ணிய ஓசைகள்

கண்கள் காணும் ஐந்து விதமான ஒளிகள்:

 1. உருவம் – நிலம் (பிம்பங்கள்)
 2. இரசம் – நீர் (திரவங்கள்)
 3. கந்தம் – காற்று (புகைகள்)
 4. தகித்தல் – நெருப்பு (தீக்கள்)
 5. வெம்மை – ஆகாயம் (வெற்றிடம்)

நாசிகள் முகரும் மூன்று விதமான சுவாசங்கள்:

 1. வாசனை
 2. இடகலை மூச்சு குளிர்ச்சியான காற்று
 3. பிங்கலை மூச்சு வெப்பமான காற்று

நாக்கு செய்யும் இரண்டு விதமான செயல்கள்:

 1. சுவைத்தல்
 2. பேசுதல்

பாடல் #722

பாடல் #722: மூன்றாம் தந்திரம் – 12. கலை நிலை (நாடிகளில் இறைவன் நிற்கும் முறை)

ஈராறு கால்கொண் டெழுந்த புரவியைப்
பேராமற் கட்டிப் பெரிதுண்ண வல்லிரேல்
நீரா யிரமும் நிலமாயி ரத்தாண்டும்
பேராது காயம் பிரான்நந்தி ஆணையே.

விளக்கம்:

பாடல் #721 இல் கூறியுள்ளபடி யோக குருவை வழிபட்டு அவரது அருளால் கிடைத்த சாதனைகளின் மூலம் ஆறுகளைப் போன்ற இடகலை பிங்கலை நாடிகளின் வழியே குதிரையைப் போல குதித்துவரும் மூச்சுக்காற்றை வீணாக்காமல் கட்டி வைத்து சுழுமுனை நாடி வழியே மேலேற்றிச் சென்று சகஸ்ரதளத்தில் சேர்த்து அங்கே சுரக்கும் அமிர்தத்தைப் பருக முடிந்த யோகியர்களின் உடல் கடலுக்கு அடியில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் இருந்தாலும் நிலத்திற்கு அடியில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் இருந்தாலும் அழியவே அழியாமல் என்றும் உயிர்ப்புடன் இருக்கும் என்பது குருவிற்கெல்லாம் மேலான மஹா குருவான இறைவனின் மேல் ஆணையே.

கருத்து:

யோக குருவின் அருளால் கிடைத்த சாதனைகளின் மூலம் தங்களின் உடலும் உயிரும் பிரியும் ஆயுட் காலத்தை துல்லியமாக அறிந்து கொள்ளும் யோகியர்கள் அதை மாற்றுவதற்கு அகயோகம் செய்தால் அவர்களின் உடலும் உயிரும் எவ்வளவு ஆயிரம் வருடங்களானாலும் பிரியாமல் இருக்கும் இது குருவிற்கெல்லாம் மேலான மஹா குருவான இறைவனின் மேல் ஆணை.

திருமூலர் ஆரத்தி

ஜய ஜய திருமூலா சுவாமி ஜய ஜய திருமூலா
மக்களைக் காப்பவன் நீயே மன பலம் தருபவன் நீயே
மலர்ந்த முகத்தவனே ஓம் ஜய ஜய திருமூலா

சிவனின் அருள் பெற்றவனே சிவனை சிந்தையில் கொண்டவனே
எமக்கு சிந்தனை தந்து சிவ போதனையும் செய்து
சிக்கலை தீர்த்திடுவாய் ஓம் ஜய ஜய திருமூலா

நந்தீசன் சீடரே நீர் எமக்கு வளங்களை தந்திடுவாய்
வழிக்கு வழியாய் நின்று வழிக்குத் துணையாய் வந்து
வாழ வழி சொல்வாய் ஓம் ஜய ஜய திருமூலா

ஆசைக்கு அணையிட்டு எங்கள் ஆற்றலை வளர்த்திடுவாய்
அழியாப் புகழை சேர்த்து அருகிலிருந்து காத்து
அருள் மழை பொழிந்திடுவாய் ஓம் ஜய ஜய திருமூலா

நிலைபெற்ற நிலைபெறவே நினை தினந்தோறும் வணங்கிடுவோம்
நில்லாமல் உனைப்பாட கலையுணர்வும் மேலோங்கிட
நீயே துணை புரிவாய் ஓம் ஜய ஜய திருமூலா

பக்தியுடன் உனைப்பாடும் பக்தன் குறைகளைத் தீர்த்திடுவாய்
பக்தி மார்க்கமும் அளிப்பாய் பாவ மன்னிப்பும் அளிப்பாய்
பாரில் மாந்தரைக் காப்பாய் ஓம் ஜய ஜய திருமூலா

பொறுமையின் பொன்மனமே திருமூலா பொய் விதி மாற்றிடுவாய்
பராசக்தி அருள் பெற்றவனே பரிவுடன் எங்களைக் காப்பாய்
காத்து ரட்சிப்பாய் ஓம் ஜய ஜய திருமூலா

ஒன்றே குலமென்றும் உலகில் ஒருவனே தேவன் என்றும்
செப்பிய மாமணியே எங்கள் சத்குருவானவன் நீயே
ஞான வடிவுடயாய் ஓம் ஜய ஜய திருமூலா

அகத்தியன் நண்பனும் நீயே எங்கள் பக்தியை ஏற்றிடுவாய்
குறைகளை எல்லாம் களைவாய் நிறைகளை எல்லாம் ஏற்பாய்
வாழ்த்தி அருள் புரிவாய் ஓம் ஜய ஜய திருமூலா

திருமூலர் போற்றி

ஓம் திவ்ய ஈசனடியே போற்றி
ஓம் இறையன்பே போற்றி
ஓம் த்யானத் திருவுருவே போற்றி
ஓம் திரு மந்திர மூலரே போற்றி
ஓம் தியாகச் சுடரே போற்றி
ஓம் மலர்ந்த முகத்தவனே போற்றி
ஓம் மகேசன் அருள் பெற்றவனே போற்றி
ஓம் மக்களைக் காப்பவனே
ஓம் மனபலம் தரும் ஞானியே போற்றி
ஓம் மன உறுதி தந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் நினைத்த்தும் வருபவனே போற்றி
ஓம் உயிர் கொடுத்தவனே போற்றி
ஓம் உன் விளைவிக்கும் நினைவே போற்றி
ஓம் உனை என்றும் போற்றுவேன் போற்றி
ஓம் உன்னருள் பெற்றிடுவேன் போற்றி
ஓம் சிவனை சிந்தையில் கொண்டவனே
ஓம் சிவ சீடனாய் இருந்தவனே போற்றி
ஓம் சிவ தீட்சை பெற்றவனே போற்றி
ஓம் சிவ உருவை கண்டவனே போற்றி
ஓம் சீடனைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் சிவ போதனை கொடுப்பாய் போற்றி
ஓம் சிந்தனை தந்தனையே போற்றி
ஓம் சிக்கலை தீர்த்தவனே போற்றி
ஓம் சிவனைக் காணச் செய்வாய் போற்றி
ஓம் அகத்திய முனிவரின் நண்பரே போற்றி
ஓம் சிவநெறி காண உன்னருள் வேண்டும் போற்றி
ஓம் வினையை அளிப்பாய் போற்றி
ஓம் விநாயகனை போற்றிட்டாய் போற்றி
ஓம் வினை தீர்க்கும் வழி சொல்வாய் போற்றி
ஓம் விழிக்கு வழியானவனே போற்றி
ஓம் வழிக்கு துணையானவனே
ஓம் வாழ நெறி சொன்னாய் போற்றி
ஓம் வாழ்ந்து வழி சொன்னாய் போற்றி
ஓம் வாடாத உருவே போற்றி
ஓம் வளையாத மனமே போற்றி
ஓம் வளத்தை அளிப்பாய் போற்றி
ஓம் வறுமையை ஒழிப்பாய் போற்றி
ஓம் வற்றாத அருட்கடலே போற்றி
ஓம் அறிவு விளக்கின் ஒளியை போற்றி
ஓம் அகம் மலரச் செய்வாய் போற்றி
ஓம் ஆற்றலை வளர்ப்பவனே போற்றி
ஓம் ஆசைக்கு அணையிடுவாய் போற்றி
ஓம் அருள் மழை பொழிவாய் போற்றி
ஓம் அறுபத்து மூவருள் ஒருவனே போற்றி
ஓம் அறத்தைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் அழியாத புகழுக்கு புகழ் சேர்ப்பாய் போற்றி
ஓம் மெய்ஞானம் வளர்ப்பாய் போற்றி
ஓம் அருகிலிருந்து காப்பாய் போற்றி
ஓம் தவ உருவே மூலனே போற்றி
ஓம் தன்னடக்க தவமணியே போற்றி
ஓம் தந்திடுவாய் தவ மனமே போற்றி
ஓம் தழைத்தோங்கும் மரம் காப்பாய் போற்றி
ஓம் தனித்திடும் பாலகனைக் காப்பாய் போற்றி
ஓம் தவமிருப்பின் புகழளிப்பாய் போற்றி
ஓம் திருவில் உருவான பெருந்தகையே போற்றி
ஓம் தவச் சூத்திரம் சொல்லிடுவாய் போற்றி
ஓம் தர்ம நலனைக் காக்கும் யோகியே போற்றி
ஓம் பக்தி மார்கமே போற்றி
ஓம் பாடப்பாட வந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் பாவங்களைப் போக்கிடுவாய் போற்றி
ஓம் பக்தியுடன் உனைப் பாடுகிறேன் போற்றி
ஓம் பாவ மன்னிப்பைத் தந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் பணி செய்ய அருள்வாய்
ஓம் பிள்ளைப் பிணி தீர்ப்பாய் போற்றி
ஓம் பவ்யமாய் வணங்குவோம் திருமூலரே போற்றி
ஓம் பக்கத் துணையிருப்பாய் திருமூலரே போற்றி
ஓம் நிலை பெற்ற நிலையளிப்பாய் போற்றி
ஓம் நின்னை தினந்தோறும் வணங்கிடவே போற்றி
ஓம் நில நீர் வற்றாத வழி தருவாய் போற்றி
ஓம் நில்லாத உனைப்பாட போற்றி
ஓம் நீங்காத நினைவளிப்பாய் போற்றி
ஓம் கலையுணர்வு தந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் கருணைக் கடலே போற்றி
ஓம் சாதனை செய்விப்பாய் போற்றி
ஓம் பேதங்கள் ஒழிப்பாய் போற்றி
ஓம் ஊக்கத்தை தந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் ஏற்றத் தாழ்வுதனை நீக்கிடுவாய் போற்றி
ஓம் மாதர் தன்னை காத்திடுவாய் போற்றி
ஓம் மாசற்ற நிலை தருபவனை போற்றி
ஓம் தேசங்களை காப்பாய் போற்றி
ஓம் உன்னால் உழைப்பை அறிவேன் போற்றி
ஓம் சொல் வளமளிப்பாய் போற்றி
ஓம் செல்வ வளமளிப்பாய் போற்றி
ஓம் பொய் விதிகளை மாற்றிடுவாய் போற்றி
ஓம் முருகனை வழிபட்டோனே போற்றி
ஓம் துயர் நீக்கும் வழி சொல்வாய் போற்றி
ஓம் இரக்க மனமுள்ளவனே போற்றி
ஓம் இரங்கி வந்து அருள் கொடுப்பாய் போற்றி
ஓம் பொறுமையின் பொன்மனமே போற்றி
ஓம் சிறுமை அளிக்கும் சிற்றம்பலமே போற்றி
ஓம் ஜென்மத்தின் விளக்கே போற்றி
ஓம் ஜென்ம நிலை செப்பிடுவாய் போற்றி
ஓம் பராசக்தியின் அருள் பெற்றவனே போற்றி
ஓம் நந்திசன் சீடரே போற்றி
ஓம் இந்திரனின் குருவே போற்றி
ஓம் சூட்சுமந்தனை சொல்லிடுவாய் போற்றி
ஓம் பாவச் சுழியிலிருந்து காப்பாய் போற்றி
ஓம் நட்சத்திரமானவனே போற்றி
ஓம் நடுநிலை நின்றருள்வாய் போற்றி
ஓம் இனம் பிரியாதிருக்கச் செய்வாய் போற்றி
ஓம் அடைக்கலத் திருத்தகையே போற்றி
ஓம் எங்கள் பக்தியை ஏற்பாய் திருமூலரே போற்றி
ஓம் உள்ளம் உருக வேண்டுகிறோம் திருமூலரே போற்றி
ஓம் பரவசத்துடன் வாழ்த்துவாய் திருமூலரே போற்றி
ஓம் நாடு நலம்பெறச் செய்வாய் போற்றி
ஓம் வீடு நலம்பெறச் செய்வாய் போற்றி
ஓம் குறைகளை களைந்து நிறைதனை ஏற்பாய் திருமூலரே போற்றி
ஓம் சிவசக்தி அருள் பெற்றவரே அனைவரையும் வாழ்த்துவாய் போற்றி போற்றி.

பாடல் #721

பாடல் #721: மூன்றாம் தந்திரம் – 12. கலை நிலை (நாடிகளில் இறைவன் நிற்கும் முறை)

சோதனை தன்னில் துரிசறக் காணலாம்
நாதனும் நாயகி தன்னிற் பிரியுநாள்
சாதன மாகுங் குருவை வழிபட்டு
மாதன மாகவே மதித்துக்கொள் ளீரே.

விளக்கம்:

யோகியர் தாம் விடும் மூச்சுக்காற்றின் அளவைக் கொண்டே தமக்குள் இறைவன் வீற்றிருக்கும் உடலும் இறைவி வீற்றிருக்கும் உயிரும் எப்போது பிரியும் என்பதை ஒரு சில சோதனைகளால் சிறிதும் பிழையின்றி மிகச் சரியாக அறிந்து கொள்ளலாம். அந்த சோதனைகள் என்ன என்பதை யோக குருவை வழிபட்டு அவர் அருளுகின்ற சாதனைகளை அரிய மாபெரும் செல்வமாக மதித்து சிரத்தையாக செய்வதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

கருத்து:

உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து விடும் ஆயுளை மிகச் சரியாகக் கணக்கிடும் சாதனைகளை யோக குருவின் அருள் கொண்டு அறிந்து கொண்டு சிரத்தையுடன் செய்யும் சாதகர்களுக்கு இறப்பிலிருந்து தப்பிக்கும் வழி கிடைக்கும்.

யோக குருவை வழிபட்டு அவர் அருளுகின்ற சாதனைகளைச் சிரத்தையாக செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் பலனை அடுத்த பாடல் #722ல் காணலாம்.

பாடல் #720

பாடல் #720: மூன்றாம் தந்திரம் – 12. கலை நிலை (நாடிகளில் இறைவன் நிற்கும் முறை)

திகழும் படியே செறிதரு வாயு
அழியும் படியை அறிகில ராரும்
அழியும் படியை அறிந்தபின் நந்தி
திகழ்கின்ற வாயுவைச் சேர்தலு மாமே.

விளக்கம்:

உயிர்கள் வாழ்வதற்கு மட்டுமன்றி தம்மை வந்தடைந்து மேன்மையடையவும் மூச்சுக்காற்றை படைத்து அருளியிருக்கின்றான் இறைவன். ஆனால் உயிர்கள் சுவாசிக்கும் 540 பங்குகளில் (பாடல் #700 இல் காண்க) ஒரு பங்கைத் தவிர மீதி அனைத்தும் இறைவனை அடையாமலேயே வீணாகிவிடுவதை யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை. வீணாகும் மூச்சுக்காற்றின் உண்மைப் பயனை அறிந்து கொண்டு அகயோகம் செய்யும் யோகியர்களுக்கு இறைவனே குருவாக இருந்து அவர்களின் வெளிப்புற மூச்சுக்காற்றை நிறுத்தி உட்புறமாக மூலாதாரத்தில் இருந்து சுழுமுனை நாடிவழியே சுவாசிக்க வைத்து அந்த சுவாசத்தோடு கலந்து நின்று அருளுகின்றான்

கருத்து:

உடலின் செயல்களில் வீணாகிவிடும் மூச்சுக்காற்றை அகயோகம் செய்து மாற்றி முழுமையாக பயன்படுத்தும் யோகியர்களின் சுவாசத்தோடு கலந்து குருவாக நின்று இறைவன் அருளுகின்றான்.

பாடல் #719

பாடல் #719: மூன்றாம் தந்திரம் – 12. கலை நிலை (நாடிகளில் இறைவன் நிற்கும் முறை)

தானே எழுந்தஅத் தத்துவ நாயகி
ஊனே வழிசெய்தெம் உள்ளே யிருந்திடும்
வானோர் உலகீன்ற அம்மை மதித்திடத்
தேனே பருகிச் சிவாலய மாகுமே.

விளக்கம்:

இறைவனை அடைவதற்கு வழியாக பிறக்கும் போதே அனைத்து உயிர்களுக்கும் உள்ளே இருக்கும் குண்டலினி சக்தியானது பாடல் #717 ல் உள்ளபடி அகயோகத்தால் தம் உடலைத் தங்கமாக மாற்றிக்கொண்ட யோகியர்களுக்குள் தானாக எழுந்துவிடும். தேவர்களையும் உலகத்தையும் படைத்த அசையும் சக்தியாகவும் அசையா சக்தியாகவும் இருக்கின்ற இறைவனை சுழுமுனை நாடி வழியாக சகஸ்ரதளத்தை சென்று அடைந்து அங்கிருக்கும் அமிர்தத்தை பருகிவிட்டால் அந்த யோகியரின் உடல் இறைவனை வீற்றிருக்கும் ஆலயமாகும்.

கருத்து:

அகயோகம் செய்து குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பி அமிர்தத்தை பருகும் யோகியர்களின் உடல் இறைவனை வீற்றிருக்கும் ஆலயமாகும்.

பாடல் #718

பாடல் #718: மூன்றாம் தந்திரம் – 12. கலை நிலை (நாடிகளில் இறைவன் நிற்கும் முறை)

கிடந்தது தானே கிளர்பயன் மூன்று
நடந்தது தானேஉள் நாடியுள் நோக்கிப்
படர்ந்தது தானேஅப் பங்கய மாகத்
தொடர்ந்தது தானேஅச் சோதியுள் நின்றே.

விளக்கம்:

பாடல் #717 ல் உள்ளபடி அகயோகத்தால் தம் உடலைத் தங்கமாக மாற்றிக்கொண்ட யோகியர்களுக்குள் உருவாகும் பயன்கள் மூன்றுவிதமாகும். முதலாவதாக மூலாதாரத்தில் இருந்து வெளிவரும் காற்று சுழுமுனை நாடி வழியாக உள்ளுக்குள் சென்று சகஸ்ரதளத்திற்கும் மூலாதாரத்திற்கும் இடையே உள்ளுக்குள் நோக்கி சுழன்று கொண்டு இருப்பதால் வெளிக்காற்றை சுவாசிக்க வேண்டியது இல்லை. இரண்டாவதாக அவர்களின் உள்ளுக்குள்ளே சுழன்று கொண்டு இருக்கும் காற்று சகஸ்ரதளத்தில் உள்ள ஆயிரம் தாமரை இதழ்களிலும் பரவி அதை மலரச் செய்து எப்போதும் இயக்கத்திலேயே வைத்திருக்கும். மூன்றாவதாக அவர்களின் உடல் இறைவனின் ஜோதிமயத்திலேயே மூழ்கி பேரின்பத்தில் எப்போதும் அழியாமல் நிற்கும்.

கருத்து:

அகயோகம் செய்கின்ற யோகியர்கள் உடலுக்கு தேவையான மூச்சுக்காற்றை தனக்குள்ளேயே பெற்றுக்கொண்டு தனக்குள் ஜோதியாய் இருக்கும் இறைவனுடன் பேரின்பத்தில் மூழ்கி இருப்பார்கள்.

பாடல் #717

பாடல் #717: மூன்றாம் தந்திரம் – 12. கலை நிலை (நாடிகளில் இறைவன் நிற்கும் முறை)

சாதக மானஅத் தன்மையை நோக்கியே
மாதவ மான வழிபாடு செய்திடும்
போதக மாகப் புகலுறப் பாய்ச்சினால்
வேதக மாக விளைந்து கிடக்குமே.

விளக்கம்:

பாடல் #716 ல் உள்ளபடி அகயோகம் செய்வதன் பெருமையை உணர்ந்து மாபெரும் தவமாகிய அந்த யோகத்தை செய்து மூச்சுக்காற்றை சுழுமுனை நாடி வழியே தலை உச்சியிலுள்ள சகஸ்ரதளத்தில் போய்ச் சேரும்படி மேல் நோக்கிப் பாய்ச்சினால் இரும்பை தங்கமாக்கிவிடும் இரசவாத குளிகையைப் போலவே யோகம் செய்பவரின் உடல் பொன்னொளி வீசும் தங்கத்தாலான உடலாக மாறிவிடும்.

கருத்து:

அகயோகம் செய்யும் யோகியரின் உடல் பொன்னொளி வீசும் தங்கமாக மாறிவிடும்.

பாடல் #716

பாடல் #716: மூன்றாம் தந்திரம் – 12. கலை நிலை (நாடிகளில் இறைவன் நிற்கும் முறை)

இருக்கின்ற காலங்கள் ஏதும் அறியார்
பெருக்கின்ற காலப் பெருமையை நோக்கி
ஒருக்கின்ற வாயு வொளிபெற நிற்கத்
தருக்கொன்றி நின்றிடுஞ் சாதக னாமே.

விளக்கம்:

உயிர்களுக்கு தாம் வாழுகின்ற காலம் எவ்வளவு என்பது தெரியாது. தமது வாழ்நாளை அதிகப்படுத்திக் கொடுக்கும் அகயோகத்தின் பெருமையை உணர்ந்து அதனை நோக்கிச்சென்று தங்களின் மூச்சுக்காற்றை சுழுமுனை நாடி வழியே மேலேற்றிச் சென்று சகஸ்ரதளத்தில் ஒளியாக வீற்றிருக்கும் இறைவனோடு கலந்து அதனால் கிடைக்கும் பேரின்பத்தில் திளைத்து எப்போதும் நிலையாக நிற்பவர்கள் சாதகர்கள் ஆகின்றார்கள்.

விளக்கம்:

அழிகின்ற வாழ்நாளை நீட்டிக்க அகயோகம் செய்து இறைவனோடு கலந்து பேரின்பத்தில் திளைத்து நிற்பவர்கள் சாதகர்கள் ஆவார்கள்.