மூலநட்சத்திரத்தில் குருநாதர் கருத்துக்கள் #74

24-12-2011 அன்று நடந்த மூல நட்சத்திர பூஜையில் குருநாதர் கூறிய கருத்துக்கள்:

சனீஸ்வரன் அவரின் தன்மைகள் என்ன?

அனைவரும் அவ் ஈஸ்வரனைக் கண்டு பெருமளவிற்கு பீதி (பயம்) காண்கின்றனர். வந்தவுடன் கொடுமைப்படுத்துவார் என்ற தவறான எண்ணம் பலருக்கும் உண்டு. சனீஸ்வரரின் காலமாகிய பத்தொன்பது வருடங்களிலும் பின்பு வரும் 7 1/2 வருடங்களிலும் நமது அளவற்ற கர்மவினைகளை தீர்க்க வாய்ப்பு அளிக்கின்றான். அவருக்கு மட்டும் ஈஸ்வரன் என்ற பட்டம் உண்டு. இதில் நாம் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் வல்ல எம்பிரானை குகையில் 7 1/2 வருடங்கள் இருக்க வைத்தாரே இது பெரும் காரியமல்லவா? இந்நிலையில் நாம் சனீஸ்வரனைக் கண்டு பயப்பட வேண்டாம் என்பது எமது வேண்டுகோளாகும். ஏனெனில் நாம் கொண்டு வந்த கர்ம மூட்டைகள் பெருமளவு அதை படிப்படியாக தீர்த்து வைக்க இச்சனீஸ்வரரே உதவுகின்றார். அவருக்கு ஞானகாரகன் என்ற பெயரும் உண்டு ஏனெனில் கடினங்கள் (கஷ்டங்கள்) வழியாக விரக்திகளும் தோன்றி நாம் ஞானம் பெறுகின்றோம். இதனை நாம் மறக்கவும் மறுக்கவும் முடியாத ஓர் விதித்திரமான செயலாகின்றது. இதுமட்டுமல்லாது சில கோவில்களில் இருந்து சனீஸ்வரன் பெரும் நலன்களையும் அளிக்கின்றான். இக்காலத்திலும் கோவில்களில் இருந்து யோகம் அளிக்கும் நிலையிலையே காண்கின்றான் என்பதை உணர வேண்டும், எக்காரணத்தைக் கொண்டும் பயப்படுவதோ கிலி (அதிர்ச்சி) காண்பதோ வேண்டாம். இதற்கு பதிலாக அவன் திருவடியை பணிந்து அவன் அருள் பெறுவீர்களாக சர்வ நலன்களும் உண்டாகும்,

வாழ்த்துக்களுக்கும், ஆசிகளுக்கும் என்ன வித்யாசம்?

வாழ்த்து என்பது நாம் செய்யும் காரியத்தை தொட்டோ நம் முன்னேற்றத்தை தொட்டோ ஓர் புகழ்ச்சி அளிப்பது என்பதே அர்த்தமாகும். இதுவே வாழ்த்து என்பதின் முழுமையான பொருள். இக்காலம் வரை இவ்விதம் செய்திருக்கிறாய் உன்னை வாழ்த்துகிறேன் என்பது இதற்கு பொருளாகும்.

ஆசி என்பது முழுமையான ஆசிர்வாதமாகும். இது கிடைக்கும் வழியாக பல கர்மங்கள் தீர்ந்து விடுகிறது என்றும் நாம் ஆன்மீக பாதையில் உறுதியாக மேன்மைகள் காணக் கூடும். ஏனென்றால் நீ வருங்காலத்தில் நன்றாய் இருத்தல் வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஆசிர்வாதம் மாகான்கள் வழியாக கிடைக்க அது இறைவனின் ஆசிர்வாதமாக கண்டு கொள்ளல் வேண்டும். இது தான் இரண்டுக்கும் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசங்களாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.