திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம்

திருமந்திரம் ஐந்தாம் தந்திரம் அனைத்து பாடல்களும் விளக்கங்களுடன் PDF மின் புத்தகமாக கீழே இருக்கும் இணைப்பில் பதிவிறக்கிக் கொள்ளும்படி கொடுத்துள்ளோம். அதற்கு கீழே நேரடியாகவே புத்தகத்தை பார்த்துப் படிக்கும்படி கொடுத்துள்ளோம்.

https://kvnthirumoolar.com/wp-content/uploads/2022/12/Thirumandhiram-Thandhiram-5.pdf

    Thirumandhiram-Thandhiram-5

    உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.