திருமந்திரம் – ஆறாம் தந்திரம்

திருமந்திரம் ஆறாம் தந்திரம் அனைத்து பாடல்களும் விளக்கங்களுடன் PDF மின் புத்தகமாக கீழே இருக்கும் இணைப்பில் பதிவிறக்கிக் கொள்ளும்படி கொடுத்துள்ளோம். அதற்கு கீழே நேரடியாகவே புத்தகத்தை பார்த்துப் படிக்கும்படி கொடுத்துள்ளோம்.

https://kvnthirumoolar.com/wp-content/uploads/2023/07/Thirumandhiram-Thandhiram-6.pdf

Thirumandhiram-Thandhiram-6

One thought on “திருமந்திரம் – ஆறாம் தந்திரம்

  1. சித்ரா Reply

    திருச்சிற்றம்பலம்
    ஆறாம் தந்திரம் pdf வெளியிடப்பட்டது குறித்து மிகவும் நன்றி ஐயா.

    ஓம் நமசிவாய
    சித்ரா

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.