பாடல் #222

பாடல் #222: முதல் தந்திரம் – 11. அக்கினி காரியம் (யாகம் / வேள்வி செய்வதன் முக்கியத்துவம்)

ஓமத்துள் அங்கியின் உள்ளுளன் எம்இறை
ஈமத்துள் அங்கி இரதங்கொள் வானுளன்
வேமத்துள் அங்கி விளைவு வினைக்கடற்
கோமத்துள் அங்கி குரைகனலும் தானே.

விளக்கம்:

ஹோமத்தில் வளர்க்கும் தீயின் உள்ளிருந்து எழும்புகின்ற ஜோதியானவன் எமது இறைவன் சதாசிவமூர்த்தியே. இறந்த உடல்களைத் தகனம் செய்யும் போது அங்கே நெருப்பாக இருந்து உடலை எரிக்கின்றவனும் அவனே. அந்த உடலின் ஆன்மாவை வானத்திற்கு தாங்கி எடுத்துச் செல்கின்றவனும் அவனே. உடல் பிறக்கும்போதே உயிரோடு சேர்ந்து பிறக்கும் கடல் போன்ற வினைகளை ஹோமத்தின் தீயினுள் இருந்து சத்தத்தோடு எரியும் நெருப்பாக சுட்டு எரிப்பவனும் அவனே.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.