திருமூலர் போற்றி

ஓம் திவ்ய ஈசனடியே போற்றி
ஓம் இறையன்பே போற்றி
ஓம் த்யானத் திருவுருவே போற்றி
ஓம் திரு மந்திர மூலரே போற்றி
ஓம் தியாகச் சுடரே போற்றி
ஓம் மரபு மாறாதோனே போற்றி
ஓம் மலர்ந்த முகத்தவனே போற்றி
ஓம் மகேசன் அருள் பெற்றவனே போற்றி
ஓம் மக்களைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் மனபலம் தரும் ஞானியே போற்றி
ஓம் மன உறுதி தந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் நினைத்தும் வருபவனே போற்றி
ஓம் உயிர் கொடுத்தவனே போற்றி
ஓம் உன் விளைவிக்கும் நினைவே போற்றி
ஓம் உனை என்றும் போற்றுவேன் போற்றி
ஓம் உன்னருள் பெற்றிடுவேன் போற்றி
ஓம் சிவனை சிந்தையில் கொண்டவனே போற்றி
ஓம் சிவ சீடனாய் இருந்தவனே போற்றி
ஓம் சிவ தீட்சை பெற்றவனே போற்றி
ஓம் சிவ உருவை கண்டவனே போற்றி
ஓம் சீடனைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் சிவ போதனை கொடுப்பாய் போற்றி
ஓம் சிந்தனை தந்தனையே போற்றி
ஓம் சிக்கலை தீர்த்தவனே போற்றி
ஓம் சிவனைக் காணச் செய்வாய் போற்றி
ஓம் அகத்திய முனிவரின் நண்பரே போற்றி
ஓம் சிவநெறி காண உன்னருள் வேண்டும் போற்றி
ஓம் வினையை அளிப்பாய் போற்றி
ஓம் விநாயகனை போற்றிட்டாய் போற்றி
ஓம் வினை தீர்க்கும் வழி சொல்வாய் போற்றி
ஓம் விழிக்கு வழியானவனே போற்றி
ஓம் வழிக்கு துணையானவனே போற்றி
ஓம் வாழ நெறி சொன்னாய் போற்றி
ஓம் வாழ்ந்து வழி சொன்னாய் போற்றி
ஓம் வாடாத உருவே போற்றி
ஓம் வளையாத மனமே போற்றி
ஓம் வளத்தை அளிப்பாய் போற்றி
ஓம் வறுமையை ஒழிப்பாய் போற்றி
ஓம் வற்றாத அருட்கடலே போற்றி
ஓம் அறிவு விளக்கின் ஒளியே போற்றி
ஓம் அகம் மலரச் செய்வாய் போற்றி
ஓம் ஆற்றலை வளர்ப்பவனே போற்றி
ஓம் ஆசைக்கு அணையிடுவாய் போற்றி
ஓம் அருள் மழை பொழிவாய் போற்றி
ஓம் அறுபத்து மூவருள் ஒருவனே போற்றி
ஓம் அறத்தைக் காப்பவனே போற்றி
ஓம் அழியாத புகழுக்கு புகழ் சேர்ப்பாய் போற்றி
ஓம் மெய்ஞானம் வளர்ப்பாய் போற்றி
ஓம் அருகிலிருந்து காப்பாய் போற்றி
ஓம் தவ உருவே மூலனே போற்றி
ஓம் தன்னடக்க தவமணியே போற்றி
ஓம் தந்திடுவாய் தவ மனமே போற்றி
ஓம் தழைத்தோங்கும் மரம் காப்பாய் போற்றி
ஓம் தனித்திடும் பாலகனைக் காப்பாய் போற்றி
ஓம் தவமிருப்பின் புகழளிப்பாய் போற்றி
ஓம் திருவில் உருவான பெருந்தகையே போற்றி
ஓம் தவச் சூத்திரம் சொல்லிடுவாய் போற்றி
ஓம் தர்ம நலனைக் காக்கும் யோகியே போற்றி
ஓம் பக்தி மார்கமே போற்றி
ஓம் பாடப்பாட வந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் பாவங்களைப் போக்கிடுவாய் போற்றி
ஓம் பக்தியுடன் உனைப் பாடுகிறேன் போற்றி
ஓம் பாவ மன்னிப்பைத் தந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் பணி செய்ய அருள்வாய் போற்றி
ஓம் பிள்ளைப் பிணி தீர்ப்பாய் போற்றி
ஓம் பவ்யமாய் வணங்குவோம் திருமூலரே போற்றி
ஓம் பக்கத் துணையிருப்பாய் திருமூலரே போற்றி
ஓம் நிலை பெற்ற நிலையளிப்பாய் போற்றி
ஓம் நின்னை தினந்தோறும் வணங்கிடவே போற்றி
ஓம் நில நீர் வற்றாத வழி தருவாய் போற்றி
ஓம் நில்லாத உனைப்பாட போற்றி
ஓம் நீங்காத நினைவளிப்பாய் போற்றி
ஓம் கலையுணர்வு தந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் கருணைக் கடலே போற்றி
ஓம் சாதனை செய்விப்பாய் போற்றி
ஓம் பேதங்கள் ஒழிப்பாய் போற்றி
ஓம் ஊக்கத்தை தந்திடுவாய் போற்றி
ஓம் ஏற்றத் தாழ்வுதனை நீக்கிடுவாய் போற்றி
ஓம் மாதர் தன்னை காத்திடுவாய் போற்றி
ஓம் மாசற்ற நிலை தருபவனே போற்றி
ஓம் தேசங்களை காப்பாய் போற்றி
ஓம் உன்னால் உழைப்பை அறிவேன் போற்றி
ஓம் சொல் வளமளிப்பாய் போற்றி
ஓம் செல்வ வளமளிப்பாய் போற்றி
ஓம் பொய் விதிகளை மாற்றிடுவாய் போற்றி
ஓம் முருகனை வழிபட்டோனே போற்றி
ஓம் துயர் நீக்கும் வழி சொல்வாய் போற்றி
ஓம் இரக்க மனமுள்ளவனே போற்றி
ஓம் இரங்கி வந்து அருள் கொடுப்பாய் போற்றி
ஓம் பொறுமையின் பொன்மனமே போற்றி
ஓம் சிறுமை அழிக்கும் சிற்றம்பலமே போற்றி
ஓம் ஜென்மத்தின் விளக்கே போற்றி
ஓம் ஜென்ம நிலை செப்பிடுவாய் போற்றி
ஓம் பராசக்தியின் அருள் பெற்றவனே போற்றி
ஓம் நந்திசன் சீடரே போற்றி
ஓம் இந்திரனின் குருவே போற்றி
ஓம் சூட்சுமந்தனை சொல்லிடுவாய் போற்றி
ஓம் பாவச் சுழியிலிருந்து காப்பாய் போற்றி
ஓம் நட்சத்திரமானவனே போற்றி
ஓம் நடுநிலை நின்றருள்வாய் போற்றி
ஓம் இனம் பிரியாதிருக்கச் செய்வாய் போற்றி
ஓம் அடைக்கலத் திருத்தகையே போற்றி
ஓம் எங்கள் பக்தியை ஏற்பாய் திருமூலரே போற்றி
ஓம் உள்ளம் உருக வேண்டுகிறோம் திருமூலரே போற்றி
ஓம் பரவசத்துடன் வாழ்த்துவாய் திருமூலரே போற்றி
ஓம் நாடு நலம்பெறச் செய்வாய் போற்றி
ஓம் குறைகளை களைந்து நிறைதனை ஏற்பாய் திருமூலரே போற்றி
ஓம் சிவசக்தி அருள் பெற்றவரே அனைவரையும் வாழ்த்துவாய் போற்றி போற்றி.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.