திருமூலர் அபிசேகம் ஆராதனை

2022 வருட பிறப்பை முன்னிட்டு திருவாவடுதுறை கோமுக்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் உள்ள திருமூலர் சந்நிதியில் நடைபெற்ற அபிசேகம் மற்றும் ஆராதனை.

06-06-2020 அன்றைய திருமூலர் ஜெயந்தி பூஜை

06-06-2020 அன்று வைகாசி மாதம் மூலம் நட்சத்திரத்தில் நடந்த திருமூலர் ஜெயந்தி பூஜையின் காலை நேர யாகம், அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை:

மாலை நேர பஜனை:

20-05-2020 அன்றைய திருமூலர் அசுபதி பூஜை

20-05-2020 அன்று அசுவினி நட்சத்திரத்தில் நடந்த திருமூலர் அசுபதி பூஜை

11-11-2019 அன்றைய திருமூலர் குரு பூஜை

11-11-2019 அன்று அசுவினி நட்சத்திரத்தில் நடந்த திருமூலர் குரு பூஜையின் காலை நேர யாகம்:

மாலை நேர பஜனை:

11-11-19 அன்று ஐப்பசி அசுபதி குருபூஜை

வைகாசி மூலம் பூஜை #2016-05-24

24-05-2016 அன்றைய திருமூலர் ஜெயந்தி பூஜை

24-05-2016 அன்று மூலம் நட்சத்திரத்தில் நடந்த திருமூலர் ஜெயந்தி பூஜையின் காலை நேர அபிஷேகம்:

மாலை நேர பஜனை:

அசுவினி பூஜை #2016-03-12