11-11-2019 அன்றைய திருமூலர் குரு பூஜை

11-11-2019 அன்று அசுவினி நட்சத்திரத்தில் நடந்த திருமூலர் குரு பூஜையின் காலை நேர யாகம்:

மாலை நேர பஜனை:

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.