அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் குருநாதர் கருத்துக்கள் #52

15-4-2010 அன்று நடந்த அஸ்வினி நட்சத்திர பூஜையில் குருநாதர் கூறிய கருத்துக்கள்:

ஆத்ம ஞானம் நாடும் பொழுது நிராகரிப்பு (எதுவும் வேண்டாம் என்பது) வேண்டுமோ?

எதார்த்த நிலையில் இறைவனை நாடி ஆத்ம நிலை உணர வேண்டும் என எண்ணுவோர் கட்டுப்பாட்டுடன் இருத்தல் வேண்டுமே ஒழிய நிராகரிப்பு அவசியமற்றதாகும். மாற்றாக முழுமையாக துறவம் கண்டோன் நிராகரிப்பு செய்தல் வேண்டும் என்கின்ற விதியும் உண்டு. ஆச்சார்யம் எனும் நிலை கண்டால் அங்கு முழுமையாக நிராகரிப்பு இல்லை என்பதே கருத்தாகின்றது. இதற்கு சான்றாக கோத்திர ரிஷிகள் இருந்தார்கள். இக்காலத்தில் நடைபெற்ற சில சம்பவங்கள் குறித்தே இவ்வினா எழும்பி உள்ளது. எது எவ்விதம் இருந்த போதிலும் மற்றவர்களை வழி நடத்துவோர் தான் செல்லும் பாதை முதன்மையில் சீராக்குதல் வேண்டும் தாம் அடுத்தவர்க்கு கூறுவதை தாமே பின்பற்ற வேண்டும் கட்டுப்பாட்டுடன் வாழ்ந்து ஆன்மீக பாதையில் செல்ல விரைவில் ஆத்ம ஞானங்கள் உண்டாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.