அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் குருநாதர் கருத்துக்கள் #46

28-3-2009 அன்று நடந்த அஸ்வினி நட்சத்திர பூஜையில் குருநாதர் கூறிய கருத்துக்கள்:

முக்தி பெறுதல் வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் எவ்வகைகள் உண்டு?

மூன்று விதங்கள் உண்டு ஒன்று முதலில் முக்தி அடைதல் வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் மட்டும் நிலைக்கும் அதற்கான முயற்சி இருக்காது அது சாதாரண நிலை. இரண்டாவது முக்தி காணுதல் வேண்டும் என்றும் அதற்கான சிறு சிறு பயிற்சிகள் செய்வதும் இதுவும் ஓர் சாதாரண நிலையே. மூன்றாவது முக்தி அடைதல் வேண்டும் என்று அக்னி போல் எண்ணமும் செயல்பாடும் இது உறுதியாக முக்தி அளிக்கும். இதற்கும் மேலாக இதனை விளக்க இயலாது ஏனெனில் முக்தி அடைவதும் பிறவியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதும் அவரவர் முயற்சியால் வருவது இத்தகைய நிலையில் எவ்வளவிற்கு தீவிரம் கொள்கின்றோமோ அவ்வளவிற்கு வெற்றியும் உண்டு என அறிவோம் உழைப்போம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.